25 آوریل

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

زنان قد بلند:


از کمربند پهن استفاده کنید.
از پوشیدن دامن خیلی بلند و خیلی کوتاه پرهیز کنید.
بهتر است پیراهن خود را داخل دامن و یا شلوار خود کنید تا خط عمودی کمرتان نمایان تر شود.
لباس طرح دار با خطوط عمودی بپوشید.
دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.
لباس های سرتا سر یکرنگ نپوشید.
از گردنبند و گوشواره ی کوچک استفاده نکنید.
کیف دستی کوچک حمل نکنید.
شلوار راسته بپوشید
تاپ نپوشید
کفش پاشنه بلند نپوشید و از کفش کمی لژ دار استفاده کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
مردان قد بلند:


لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
لباس و شلوارهای زیپ دار نپوشید.
کت و شلوار راه راه عمودی و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.


زنان قد کوتاه و ریز نقش:


لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
از لباس های رنگارنگ،و شلوار دمپا گشاد و یا پارچه های تا شده استفاده نکنید.
دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
لباس های یکرنگ،شلوار راسته و لباس اندازه استفاده کنید.
خطوط عمودی و لباس های یقه هفت بدن را کشیده تر می کند.
کفش کمی نوک تیز بپوشید.
کفش پاشنه بلند بپوشید
از کمربند باریک استفاده کنید


مردان قد کوتاه :

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
کفش بوت و ساقه بلند نپوشید.
شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
لباس استین دار به تن کنید .
از نقش نگار راه راه عمودی و شلوار راسته استفاده کنید.
زنان چاق:
لباس یکرنگ بپوشید
از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.
از روسری شالی استفاده کنید.
گردنبند دراز شما را لاغر تر می کند.
کفش پاشنه بلند بپوشید.
لباس یقه هفت و قلبی شکل ،گردن را کشیده تر می کند.
ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.
لباس های تیره رنگ بپوشید.


مردان لاغر:


پیراهن و یا تی شرت یقه هفت نپوشید.
لباس های براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
کت و شلوار اپل دار بپوشید.
شلوار بگ بپوشید.
پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.


مردان چاق:


ژاکت اپل دار نپوشید.
دکمه ی پیراهن را تا انتها نبندید .
ساعت باریک به دست کنید.
پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
شلوار تنگ نپوشید.
لباس تیره و عمودی بپوشید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
 *********************************بخش۲

اصول کلی ست کردن لباس


۱- همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.
۲- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.
۳- بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.
۴- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.
۵- پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۶- رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.
۷- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.
۸- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۹- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر میکند.
۱۰- لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.
۱۱- گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.
۱۲- روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.
۱۳- خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.
۱۴- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:


۱- لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق ترنشان میدهند.
۲- لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.
۳- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
۴- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.
۵- شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
۶- کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.
۷- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
۸- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
۹- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
۱۰- کفش پاشنه بلند به پا کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:


۱- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.
۲- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.
۳- کراوات پهن تر بپوشید.
۴- لباسهای چند لایه به تن کنید.
۵- کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.
۶- شلوار تمام قد بپوشید.
۷- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.
۸- لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

چگونه ست کنیم


۱- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.
۲- رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.
۳- کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است.

زنان قد بلند


۱- از کمر بند پهن استفاده کنید.
۲- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.
۳- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.
۴- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.
۵- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.
۶- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.
۷- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.
۸- کیف دستی کوچک حمل نکنید.
۹- شلوار راسته بپوشید.
۱۰- تاپ نپوشید.
۱۱- کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

زنان قد کوتاه و ریز نقش


۱- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
۲- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.
۳- دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
۴- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.
۵- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.
۶- کفش کمی نوک تیز بپوشید.
۷- کفش پاشنه بلند بپوشید.
۸- از کمر بند باریک استفاده کنید.

زنان چاق


۱- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.
۲- از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.
۳- از روسری شالی استفاده کنید.
۴- گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.
۵- کفش پاشنه بلند بپوشید.
۶- لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.
۷- ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.
۸- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

مردان قد بلند


۱- لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
۲- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.
۳- کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
مردان قد کوتاه


۱- کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی‌کنند.
۲- شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
۳- لباس آستین دار به تن کنید.
۴- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

مردان لاغر


۱- کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.
۲- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
۳- کت و شلوار اپل دار بپوشید.
۴- شلوار بگی بپوشید.
۵- پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

مردان چاق


۱- ژاکت اپل دار نپوشید.
۲- کراوات زرق و برق دار نزنید.
۳- دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.
۴- ساعت باریک به دست نکنید.
۵- پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
۶- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
۷- شلوار تنگ نپوشید.
۸- لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.
۹- از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

مردان شکم بزرگ


۱- جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.
۲- شلوار را روی شکم خود نیاورید.
۳- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.
۴- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.
۵- کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.
۶- ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

 

چگونه لباس بپوشیم تا با هوش و شیک به نظر برسیم ؟

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

 

در این مطلب ،راهنمای کاملا حرفه ای لباسهایی که به شما ظاهری شیک و آراسته می دهند را می بینید ، البته شاید برخی از آنها برای خانم های ایرانی مناسب نباشند اما با ایده گرفتن از آنها می توانید آنها را متناسب با خود تغییر دهید .

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه هوشمندانه تر لباس بپوشیم

فکر کنید قرار است برای اولین بار شخصی را ملاقات کنید، احوالپرسی می کنید و خیلی مودبانه با او صحبت می کنید . اما قبل از اتمام جمله شما، طرف مقابل شخصیت شما را از نمای ظاهریتان بررسی کرده است ( از نوک پا تا فرق سر ) و برایش معلوم می شود که شما چقدر باهوش و شیک هستید و همه این تحقیق و تفحص او در عرض ۷ ثانیه اتفاق می افتد.
اگر حس می کنید که سلیقه شخصی شما برای پیشرفتتان در کار و یا جلب احترام دیگران کافی نیست زمان آن فرا رسیده که دست به کار شوید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

لباسهای یقه دار

 

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

یک بلوز با یقه صاف و تروتمیز ، در طول روز به شما ظاهری شیک و آراسته می دهد. شاید به این دلیل باشد که پیراهن های یقه دار مثل یونیفرم های مدرسه و دانشگاه ها حالت دانشجویی دارند. شاید به این دلیل باشد که برای بسیاری افراد این یقه ها نمادی از شیک پوش بودن مردان است .
با الهام از این بلوزهای یقه مردانه لباسهایی برای زنان طراحی می شود ( یقه های شل و پفی ظاهر شما را درهم برهم نشان می دهد ) که می توانید همراه با دامن های تنگ کوتاه و یک کراوات ظریف ست کنید.(مثلا می توانید از مانتوهای یقه مردانه استفاده کنید )

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

رنگهای خنثی

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

می گویند قرمز رنگ قدرت و شور و اشتیاق و زرد ،رنگ جوانی است ، اما برای شما که می خواهید در نظر دیگران باهوش و قابل احترام به نظر برسید بهتر است از رنگ های خنثی استفاده کنید تا همچنان شایستگی خود را حفظ کنید و مردم به سمت شما جذب شوند. اگر تمایل دارید کمی تنوع در فرم پوشش خود بدهید ، مخلوطی از رنگهای هم خانواده را در لباس خود استفاده کنید. (یعنی رنگ های متضاد را بکار نبرید.)

 

کت بپوشید

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

اصلا تصادفی نیست که در یونیفرم ارتشی ها یک عدد کت شیک وجود دارد. سرشانه های چهارگوش فرد را قوی و با اقتدار نشان می دهد و همچنین نشان دهده نظم و انضباط فرد در زمان انجام دستورات مافوق می باشد. بهترین قسمت کت های نظامی در این است که نسبت به بقیه لباسهای بیرون شیک تر و جذاب تر هستند. برای اینکه در زمان پوشیدن چنین کت های شیکی حالت جنگی و نظامی نداشته باشید، زیرکت یک تیشرت ابریشمی لطیف به تن کنید و یک شلوار مناسب و یک گردنبند هم انتخاب کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

کفش های براق

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

زنی که نداند چگونه مراقب کفش هایش باشد نمی داندکه چگونه مراقب زندگی اش باشد” بین مردم اینگونه جا افتاده است و یک دلیلی هم دارد که می گوییم ” کف پای هر کس پنجره ای به روح او دارد” . گام برداشتن با کفش هایی که به خوبی مراقبت می شوند و برق انداخته می شوند به دنیا ثابت می کند که صاحبش فردی است که به جزئیات بسیار دقیق است و همه ویژگی های لازم برای رییس بودن را داراست.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

سبک های کلاسیک

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

به جای اینکه تسلیم مدلهای جدیدی که به سوی شما سرازیر می شوند شوید، به سراغ مدلهای کلاسیک بروید که همیشه جذاب و شیک هستند و از مد نمی روند. برای پیدا کردن چنین مدلهایی می توانید فیلمهای کلاسیک قدیمی( مثلا : صبحانه در خانه تیفانی ) را تماشا کنید و از سبک لباسهای آنها الهام بگیرید. حتما در فیلمهای هالیوودی قدیمی دیده اید که زنان مدیر شیک پوش و ظریف چه مدل لباسهایی استفاده می کردند.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

در ضمن یادتان باشد که همیشه لباس هایتان را اتو کنید تا جلوه زیبا و شیکتان را حفظ کنید .

 

 

 زیبایی خود را دوچندان کنید

 • تکنیک های آرایشی
 • خودآرایی در کمترین زمان
 • ارایش چشم به صورت مرحله ایی + آموزش
 • برجسته کردن لب با آرایش
 • آرایش چشم ملایم
 • اسرار گریم برای آرایش صورت
 • آرایش با کمترین امکانات
 • مناسب ترین شکل ابرو
 • رمز و رازهای آرایش
 •  کیسه کشیدن یا لیف زدن صورت ممنوع
 • بهترین روش صاف کردن موها
 • چه مدل مویی به کی می یاد؟
 • آموزش تصویری یک مدل موی ساده و شیک
 • کیسه کشیدن یا لیف زدن صورت ممنوعه های
 •  راه های سفت کردن صورت در خانه
 • نکات مهم برای خانمها ،در نگهداری از پوست صورت
 • آرایش مخصوص تابستان
 • لیفت کردن صورت در منزل
 • آموزش وکس کردن صورت در منزل
 • سرعت بخشیدن به رشد موها
 • راز پرپشتی موها
 • بهترین سبک آرایش رسمی
 • رازهای زیبایی زنان در کشورهای مختلف
 • تاثیر استرس بر پوست
 • چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
25 آوریل

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم در عین سادگی..

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
پوشش روزمره

خیلی مهم است. بعضی‌ها فکر می‌کنند چون اسم روزمره به این لباس‌ها داده می‌شود

نباید توجه زیادی به آن‌ها کرد. دقیقا برعکس است؛ روزمره یعنی یک بخش خیلی مهم از

زندگی. پس برای انتخاب لباس‌هایتان وقت بگذارید. برای ایجاد یک تغییر خوب از

تی‌شرت‌های رنگی استفاده کنید. اگر نوجوان شما اهل برند و به قول خودشان مارک بازی

است، یادتان باشد برندهایی را به او معرفی کنید که تنوع رنگی در آن‌ها وجود دارد.

البته بهتر است طوری رفتار کنید که در ذهن آن‌ها رنگی و متناسب بودن بر برند بودن،

ارجحیت پیدا کند.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
نوجوان ساده: نوجوان خوش‌پوش

نوجوان هستید و می‌خواهید خیلی خوش تیپ به‌نظر بیایید؟ قبول. خوش تیپ باشید اما در

ظاهرتان اغراق نکنید. خیلی از پسرهای نوجوان دوست دارند مثل آدم‌های مشهور به‌نظر

بیایند. آن‌ها سعی می‌کنند ظاهرشان را هم شبیه آدم‌های خاص بکنند. بزرگ‌تر‌ها! به

آن‌ها یاد بدهید‌، برای متفاوت بودن نیازی نیست که خودشان را عجیب و غریب درست

بکنند. اگر قرار است خیلی تغییر بکنند نهایتا از ۳رنگ متفاوت در پوشششان استفاده

کنند و نه بیشتر. نکته دیگر راجع به ساعت‌ آن‌هاست. استفاده از ساعت‌های خیلی بزرگ

که به طبع خیلی جلب توجه می‌کنند و حتی بیشتر از اینکه توجه دیگران را به آن‌ها جلب

بکند باعث تعجبشان خواهد شد.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
واکنش‌های واقعی

دنبال واکنش‌های واقعی باشید، خیلی‌ها نظر واقعیشان را راجع‌به ظاهرتان نمی‌گویند.

خیلی‌ها مخفی‌اش می‌کنند، بعضی‌ها هم برای خوشایندی شما از تیپی که ممکن است

به‌نظرشان مزخرف بیاید، تعریف می‌کنند. دنبال آدم‌هایی باشید که با شما صادق هستند

یا اینکه خیلی رک از آن‌ها خواهش کنید نظر واقعیشان را به شما بگویند. البته

جنبه‌خودتان را هم بالا ببرید، نه اینکه دوستتان نظرش را بگوید و بعد دوستیتان به

هم بخورد! از آرایشگرتان بخواهید نظرش را در مورد مدل مویی که پسندیده‌اید بگوید.

ممکن است قبل از کوتاه کردن مو‌هایتان بفهمید این مدل نه تنها به شما نمی‌آید بلکه

چهره‌تان را زشت می‌کند. پس به‌دنبال نظرات واقعی باشید، فرقی نمی‌کند از چه کسی.

یک تلنگر از یک دوست، یکی از اعضای فامیل یا یکی از همکاران می‌تواند شما را از خطر

بدپوشی نجات بدهد. اگر دوستانتان با شما رک نیستند به سراغ اینترنت بروید. ببینید

تیپ کلیتان به کدام یک از بازیگران یا مشاهیر خوش پوش نزدیک‌تر است. پس‌‌ همان طوری

لباس بپوشید.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

تی‌شرت تبلیغاتی ممنوع!

وقتی یک تی‌شرت با یک لوگوی بزرگ تبلیغاتی می‌پوشید شبیه یک بیلبورد تبلیغاتی متحرک

به‌نظر می‌رسید! دور اینگونه تی‌شرت‌ها را خط بکشید. در عوض به‌دنبال تی‌شرت‌های

کلاسیک با یقه‌های هفت بروید‌ یا تی‌شرت‌هایی با طرح‌های زیبای هنری. این روز‌ها

لباس‌هایی با خطوط فارسی گزینه‌های زیبا و با اصالتی هستند که می‌توانند حال‌و‌هوای

تازه‌ای به تیپ شما ببخشند.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
لباس‌هایی نه تنگ و نه گشاد

بهترین پیشرفتی که می‌توانید برای ظاهرتان ایجاد کنید داشتن یک انتخاب هوشمندانه و

با دقت است، انتخاب لباس‌هایی که کاملا اندازه‌تان هستند. بیشتر آقایان، به‌خصوص

آقا پسر‌ها، لباس‌هایی می‌پوشند که برایشان گشاد یا حتی خیلی گشاد هستند! مطمئن

شوید که لباستان درست هم سایز خود شماست و نه خیلی تنگ و نه خیلی گشاد باشد.

لباس‌های خیلی گشاد یا خیلی تنگ تبدیل به یک بیماری مسری شده‌اند! مراقب باشید!
به
فروشنده‌ها اعتماد نکنید

هیچ وقت تنها به خرید نروید زیرا به حرف فروشنده‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. بیشتر

آن‌ها خیلی کاری ندارند که این لباس به شما می‌آید یا نه. آن‌ها به فکر فروش و سود

خودشان هستند، شما هم به فکر سود خودتان باشید. یکی از دوستان خوش‌پوش و مورد

اعتمادتان را با خودتان به خرید ببرید؛ کسی که مطمئن هستید با استفاده از نظراتش

می‌توانید خوش‌پوش باشید.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
همیشه دقت کنید

در ‌‌نهایت باید بگویم نگران نباشید! حتی اگر در مورد پوششتان اشتباه هم بکنید زمین

هم‌چنان به گردش خودش ادامه خواهد داد. از خانه بیرون بروید، به فروشگاه‌های خوب سر

بزنید، با آدم‌های خوش تیپ ارتباط برقرار کرده و به ظاهرشان توجه کنید اما دقت

کنید، ببینید آیا مدل مویی که آن را روی سر فلان آقا دوست دارید به شما هم همان‌قدر

می‌آید؟ بستن شال‌گردن که فلان دوستتان را خیلی خوش تیپ کرده برای گردن شما مناسب

است یا اینکه گردن کوتاهی دارید و نباید از شال گردن استفاده کنید. همه چیز را با

هم در نظر بگیرید و مطمئن باشید هر چقدر به خوش‌پوشیتان اهمیت بدهید به‌خودتان

اهمیت داده‌اید.
یا
تمام رسمی یا تمام اسپرت

لباس‌هایی که بالا تنه را می‌پوشانند باید با لباس‌هایی که پایین بدن را می‌پوشانند

هماهنگی داشته باشند. جالب نیست یک پسر نوجوان یک سوئی‌شرت گشاد و اسپرت را با یک

شلوار پارچه‌ای هماهنگ کند یا یک بالا تنه کاملا رسمی را با یک شلوار جین همراه

کند. اگر قرار است لباس اسپرت بپوشید سعی کنید تمام ظاهر شما اسپرت باشد. اگر هم

قرار است‌، یک ظاهر رسمی را انتخاب کنید، از پیراهن و کتتان گرفته تا شلوار باید

کاملا رسمی باشد.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
کفش
تمیز و براق

برای کفش‌هایتان خوب خرج کنید و خوب هم وقت بگذارید. کفش‌ها بخش ناطق تیپ شما

هستند! بله، آن‌ها به راحتی با بیننده حرف می‌زنند و معمولا اولین بخش ظاهر شما

هستند که به‌خصوص خانم‌ها به آن توجه می‌کنند. پس سعی کنید کفش‌هایتان همیشه تمیز

باشند و از تمیزی برق بزنند. آن‌ها را به موقع واکس بزنید. حتی اگر بهترین لباس‌ها

را پوشیده باشید و همه لباس‌هایتان تمیز و اتو کشیده باشند، یک کفش کثیف می‌تواند

به راحتی آب خوردن همه این‌ها را از بین ببرد. حیف است که برای یک واکس ۵ ‌دقیقه‌ای

کل ظاهرتان را زیر سوال ببرید‌، پس حواستان حسابی به کفش‌ها جمع باشد.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

صندل‌و‌جوراب نپوشید

آقایان! صندل‌ها درست مثل کفش‌ها نشان‌دهنده سلیقه شما هستند اما لازم است یک نکته

را همیشه درنظر داشته باشید، صندل شما حتی اگر زیبا‌ترین و ‌آراسته‌‌ترین مدل بین

مدل‌های ارائه شده سال باشد پوشیدن آن به همراه جوراب می‌تواند همه چیز را تنها ظرف

مدت چند ثانیه خراب کند! پوشیدن جوراب فقط مخصوص کفش‌هایی است که جلو بسته بود. یا

اینکه مخصوص ورزش هستند. در غیر این صورت پوشیدن جوراب به همراه صندلتان یکی از

فجایع دنیای مد به حساب می‌آید. هیچ کس دلش نمی‌خواهد زیر آن صندل‌های آراسته

جورابی را ببیند که احتمالا به خاطر جلوباز بودن کفش کثیف هم شده؛ باور کنید.

لباس‌هایی بخرید که دوستشان دارید

به حراج‌های آخر فصل اعتماد نکنید. خیلی از افراد وقتی می‌بینند فروشگاهی حراج

گذاشته بدون اینکه واقعا به چیزی احتیاج داشته باشند وارد می‌شوند و یک دفعه

می‌بینی با چند کیسه لباس بیرون می‌آیند. این اتفاق در مورد حراج برند‌ها هم اتفاق

می‌افتد. آقایان! چیزی را صرفا به این دلیل که مارک‌دار است و ارزان شده، نخرید.

لباس‌هایی را بخرید که دوستشان دارید و می‌دانید که آن‌ها را می‌پوشید، نه اینکه

نرسیده به خانه پشیمانی سراغتان بیاید. درنظر داشتن این نکته شما را از خرج کردن یک

عالم هزینه غیر‌ضروری نجات می‌دهد. باور کنید!

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
کیفیت به جای مارک

برند باز‌ها موقع خرید یک سوال ساده را مرتب از خودشان بپرسند: “اگر مارک این برند

روی این لباس نبود، آن را می‌خریدم؟” واقعیت این است که خیلی‌ها فقط به‌خاطر مارک

یک لباس سراغش می‌روند. شکی نیست که خیلی از برند‌ها جنس‌های با کیفیت و مرغوبی

دارند اما خیلی‌هایشان هم صرفا اسم و رسمی به هم زده‌اند. دنبال مارک‌ها نباشید.

به‌دنبال پارچه‌های مرغوب باشید که به حفظ سلامت‌تان هم کمک می‌کنند. ببینید آیا

واقعا مدل و طراحی آن لباس را دوست دارید. اگر پاسخ شما منفی است‌‌ همان لحظه

فروشگاه را ترک کنید.
چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

برای ظاهرتان وقت بگذارید

برای ظاهرتان زمان و پول بیشتری را صرف کنید. لباس‌های شما وسیله ارتباطی شما با

جهان خارج است. لباس‌هایتان نشان‌دهنده شخصیت و طرز فکرتان هستند. پس هیچ عیبی

ندارد اگر برایشان پول خوبی خرج کنید و وقت زیادی بگذارید. مرتب ظاهرتان را چک

کنید. ببینید کدام لباس‌ها را با هم بپوشید بهتر است. همان‌قدر که به تحصیلات،

روابط و شغلتان اهمیت می‌دهید، به پوششتان هم اهمیت بدهید. پوشش بد می‌تواند

موقعیت‌های زیادی را از شما بگیرد. بر عکس، یک ظاهر آراسته و زیبا می‌تواند

موقعیت‌های زیادی را در اختیارتان بگذارد، پس هیچ‌وقت قدرت پوشاک را دست‌کم نگیرید.

خوش
تیپ‌تر از رئیس؛ هرگز!

یک پله عقب‌تر باشید: همیشه در نظر داشته باشید که کجا مهمان هستید و میزبانتان چه

کسی است. اگر همیشه حوا‌ستان به موقعیت باشد، می‌توانید بهترین لباس‌ها را برای

پوشیدن در آن موقعیت انتخاب کنید. یادتان باشد اگر نمی‌دانید قرار است با چه جور

آدم‌هایی مواجه شوید، بهتر است کمی رسمی‌تر باشید، مثلا از یک کت ساده روی لباستان

استفاده کنید و در ‌‌نهایت یک نکته را به یاد داشته باشید که احتمالا می‌تواند

نجاتتان بدهد؛ همیشه از افراد مافوقتان یک پله عقب‌تر باشد. مثلا اگر برای مصاحبه

کاری می‌روید بهتر از رئیستان لباس نپوشید! از ما گفتن بود!
چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

جزئیات ساده اما تاثیر‌گذار

هیچ‌وقت قدرت جزئیات را دست‌کم نگیرید. هماهنگی کل ظاهرتان به کنار، جزئیات هم به‌‌

همان اندازه مهم هستند. جزئیات می‌توانند نشان‌دهنده ویژگی‌های خاص شخصیتی شما

باشند. جالب است که این موارد جزئی اغلب تنوع بالایی دارند. یک دستمال گردن زیبا یا

یک دکمه سر دست زیبا می‌تواند حسابی حال و هوای ظاهرتان را عوض کند و خوش‌سلیقگی

شما را به همه نشان بدهد. یادتان باشد جزئیات از اولین مواردی هستند که در ظاهرتان

مورد‌توجه قرار می‌گیرند، پس اولین کسی باشید که به آن‌ها خوب توجه می‌کند.

چهــار نکته ساده

، اما مهم برای داشتن ظاهری آراسته
چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

۱- موهای همیشه کوتاه

مو‌ها بیشترین تاثیر را روی چهره افراد می‌گذارند. سعی کنید همیشه مو‌هایتان را

کوتاه و مرتب نگه دارید؛ موهای کوتاه به چهره شما نظم و انضباط می‌دهد. به‌خصوص

این‌که سعی کنید همیشه موهای پشت گردنتان را اصلاح کنید چون تصویر ناخوشایندی را

برای بیننده ایجاد می‌کنند. برای گرفتن وقت آرایشگاه هیچ‌وقت تنبلی نکنید. اینکه هر

چند وقت یک‌بار به آرایشگاه بروید به سرعت رشد مو‌هایتان بستگی دارد اندازه

مو‌هایتان هر چقدر که هست قبل از اینکه قیافه‌تان را نامرتب کند کوتاهش کنید.

۲- شلوارهای مناسب

شلوارهای پارچه‌ای گزینه‌های مناسبی برای تیپ‌های مردانه هستند‌ اما حوا‌ستان به قد

شلوار باشد. اگر قد این شلوار‌ها خیلی بلند باشد یا چند سانتی متری بالای کفش قرار

بگیرد یکی از بد‌ترین ظاهرهای ممکن را برایتان ایجاد خواهد کرد. این نکته در مورد

شلوارهای جین هم صدق می‌کند. شلواری که پشتش ریش ریش شده، آن هم از بس که بلند است

و روی زمین کشیده می‌شود اصلا زیبا نیست.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

۳- شال‌گردن رسمی

برای موقعیت‌های رسمی شال و دستمال‌گردن‌های آراسته گزینه‌هایی هستند که ظاهر شما

را از این رو به آن رو می‌کنند به‌شرطی که گردن شما بلند و کشیده باشد. برای

آدم‌هایی که غبغب دارند و گردنشان کوتاه است استفاده از دستمال گردن به هیچ وجه

توصیه نمی‌شود چون گردنشان را بیشتر از آنچه واقعا هست، کوتاه نشان می‌دهد.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم
۴- خوش‌بو باشید

هیچ‌چیزی به اندازه یک ادکلن خوش‌بو نمی‌تواند تیپ یک مرد را کامل کند. عطر‌ها

معمولا برای شخصیت‌های مختلف ساخته می‌شوند. یک عطر می‌تواند تداعی‌کننده اعتماد به

نفس باشد و عطر دیگر تداعی‌کننده اجتماعی بودن. با توجه به شخصیتتان سراغ عطر‌ها

بروید. برای عطر‌هایتان خوب خرج کنید. بعضی از عطر‌ها بعد از چند ساعت بویشان از

بین می‌رود و از آن بد‌تر بعضی‌هایشان بدبو می‌شوند. عطر‌هایتان را از فروشگاه‌های

شناخته شده بخرید و به‌دنبال آن‌هایی باشید که امتحانشان را پس داده‌اند.

 

وسیله نوشتن

حتی اگر شما بیشتر وقت خود را با کامپیوتر صرف می کنید،

باز هم به یک قلم خوب برای امضا و کارهای ضروری مثل نوشتن فوری یک یادداشت

یا مطلبی در یک جلسه رسمی نیاز دارید. یک قلم کلاسیک و درجه یک ا

رزان قیمت نیست، اما ارزش خرج کردن را دارد.

یک روان نویس یا خودنویس عالی و شیک که از بیرون کت یا کیف

شما دیده می شود، وسیله ای کاربردی و بسیار شیک و جالب است.

چطور مردی خوش لباس و جذاب باشیم

کیف

وقتی که شما با خودتان کیف حمل می کنید تقریبا به این معنی است ک

ه اطلاعات کاری خود را به همراه دارید و در عین حال باید توجه داشته باشید که هنگام استفاده از کیف دستی،

شیک و مناسب به نظر برسید. سه نوع اصلی کیف دستی وجود دارد که می توانید انتخاب کنید: کیف چرمی بزرگ و نازک،

کیف اسناد کلاسیک، یک کیف بنددار که روی شانه آویزان می شود. از آنجایی که

شما احتمالا قصد دارید که کیف را هر روز هفته استفاده کنید و دوست دارید آن را با هر لباسی که می پوشید ست کنید،

بهترین رنگ مشکی یا قهوه ای خیلی تیره است. اگر می خواهید کیف دومی داشته باشید

که در مواقع رسمی تر و مهمتر از آن استفاده کنید و برجسته تر و شیک تر به نظر برسید،

یک کیف چرمی قهوه ای انتخاب کنید تا جلوه خاصی به ظاهر شما ببخشد.